Sähköinen taloushallinto

Sähköinen taloushallinto mahdollistaa tehokkaat ja joustavat prosessit. Päällekkäinen tiedon tallennustyö vältetään, virheiden mahdollisuus vähenee ja työn tuottavuus kohoaa. Sähköistettyjä taloushallinnon osa-alueita ovat tyypillisesti myyntilaskutus ja -reskontran hoito, ostolaskujen sähköinen kierrätys ja maksatus sekä sähköinen raportointi ja arkistointi. Täysin sähköistetyssä taloushallinnossa paperin tulostaminen ja säilyttäminen poistuu.

Myyntilaskutus netissä

Asiakkaamme voivat hoitaa myyntilaskutuksensa nettiselaimella tarjoamamme pilvipalvelun kautta. Jos yrityksellä on jo käytössään hyvä ja toimiva laskutusjärjestelmä, voidaan laskutusjärjestelmän tiedot yleensä siirtää ohjelmallisesti taloushallinnon reskontraan.

Ostolaskujen kierrätys

Paperisten ostolaskujen käsittely on työlästä ja aikaa vievää. Sähköistetty ostolaskuprosessi vapauttaa organisaation resursseja ydintoimintojen käyttöön.

Ulkoista ostolaskujen käsittely Accotileille: saat kaikki laskut tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi pilvipalvelussamme. Hyväksyntää odottavien laskujen lisäksi pääset helposti käsiksi kaikkiin vanhoihin laskuihin asioiden tarkistamista varten.

Ostolaskujen kierrätyksen käyttäminen ei ole sidottu tiettyyn aikaan eikä paikkaan. Kirjanpito perustuu sähköisiin tositteisiin, joten paperitositteita ei ole enää tarpeen säilyttää.