Taloushallintopalvelut


Kirjanpito on luotettavan taloushallinnon perusta

Kirjanpito saattaa tuntua välttämättömältä rasitteelta, mutta yhä useammin yrittäjät hakevat numeroaineistosta tukea yrityksensä tuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun sekä kustannusseurantaan. Oikea-aikainen ja luettavaan muotoon tuotettu taloushallinnon informaatio auttaa yritystä ymmärtämään mennyttä ja ennakoimaan tulevaa.

Päämääränä kannattava liiketoiminta

Yrittämisen keskeisiä haasteita on tuotteiden ja palveluiden hinnoittelu. Jos markkinat määräävät hinnat, pitää kustannukset mitoittaa tunnetun tuottotason mukaan. Jos sen sijaan oma tuote tai palvelu on uniikki, voidaan oma hinnoittelu johtaa taloushallinnon tuottaman laskentatiedon perusteella.

Taloushallinnon raportteja asiantuntijan kanssa analysoimalla yrittäjä kykenee suuntaamaan yritystoimintaansa kannattaviin liiketoimintoihin. Tuoreeseen tietoon perustuva päätöksenteko varmistaa sen, että yrityksen toimintaa voidaan kehittää hallitusti.

Palkanlaskennan luotettavuus

Hyvään työnantajakuvaan kuuluu oikea-aikainen ja -määräinen palkanmaksu. Pk-yritykset pyrkivät usein ulkoistamaan palkkahallinnon, koska mm. loma-aikojen sijaisjärjestelyt ovat haastavia toteuttaa ja lainsäädännön muutosten seuraaminen vaatii henkilöstön jatkuvaa kouluttamista. Palkanlaskentaan erikoistuneet asiantuntijat tuntevat työlainsäädännön eri alueet sekä eri alojen työehtosopimukset. Ajallaan ja oikein annetut viranomais- ja eläkeilmoitukset vähentävät turhia kyselyjä ja selvityksiin käytettyä aikaa.

Näihin panostamme Accotileissä

  • Yrittäjän kanssa samaa kieltä puhuva ja ammattitaitoinen henkilökunta
  • Luottamuksellinen ja aktiivinen keskusteluyhteys
  • Konsultatiivinen ote: yrittäjä keskittyy omaan tekemiseensä ja jatkuvasti kouluttautuva tilitoimiston henkilöstö huolehtii yrityksen taloushallinnosta
  • Nykyaikaiset ohjelmistot, joissa tietoturva on varmistettu

Raportointi

Tuotamme taloushallinnon raportit räätälöidysti asiakkaidemme tarpeiden mukaan. Tavoitteenamme on havainnollisen ja luotettavan raportoinnin kehittäminen päätöksenteon tueksi. Käymme kaikkien asiakkaidemme kanssa tilinpäätökset läpi, ja pyrimme auttamaan yrittäjää tunnistamaan yrityksen keskeisimpiä kehityskohteita. Yrittäjä katsoo usein yritystään niin läheltä, että hänen on yksin vaikeaa havaita yrityksen toiminnan kehittämisen kannalta olennaisimpia muutostarpeita.

Palveluvalikoimaamme kuuluvat:

  • Kuukausikirjanpito ja sähköinen kuukausiraportointi
  • Alv-laskenta ja veroilmoitukset verottajalle sähköisesti
  • Tilinpäätös
  • Tuloveroilmoitusten antaminen sähköisesti
  • Kirjanpidon digitaalinen arkistointi
  • Johdon raportointi ja laskelmat