Kirjanpito

Kirjanpito ja sen järjestäminen on kirjanpitovelvollisen lakisääteinen tehtävä. Vaikka asia saattaakin tuntua välttämättömältä rasitteelta, kirjanpito on luotettavan taloushallinnon perusta. Ajantasainen ja oikein laadittu kirjanpito toimii yrityksen suunnittelun pohjana, antaa yrittäjälle ja johdolle tukea yrityksen tuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun sekä kustannusseurantaan. Oikea-aikainen ja luettavaan muotoon tuotettu taloushallinnon informaatio auttaa yritystä ymmärtämään mennyttä ja ennakoimaan tulevaa.

Me Accotileissä toteutamme kaikkien yritysmuotojen kirjanpitoa. Meillä on asiakkaana elinkeinonharjoittajia, henkilöyhtiöitä (ay, ky), osakeyhtiöitä yhden miehen yhtiöstä satojen henkilöiden konserniin, yhdistyksiä ja säätiöitä. Asiantuntevat vastuukirjanpitäjämme auttavat sinua lakisääteisten velvoitteiden täyttämisessä ja numerotiedon tulkinnassa.

Kirjanpitopalveluihimme sisältyvät muun muassa:

  • juoksevan kirjanpidon laatiminen
  • kustannuspaikka- ja projektilaskenta
  • johdon raportointi
  • oma-aloitteiset veroilmoitukset
  • tilinpäätös ja veroilmoitus
  • konsernitilinpäätös