Raportointi

Taloushallinnon raporttien analysointi taloushallinnon asiantuntijan tuella auttaa yrittäjää suuntaamaan yritystoimintaansa kannattaviin liiketoimintoihin. Yrittäjä katsoo usein yritystään niin läheltä, että hänen on yksin vaikeaa havaita yrityksen toiminnan kehittämisen kannalta olennaisimpia muutostarpeita.

Tuoreeseen tietoon perustuva päätöksenteko varmistaa sen, että yrityksen toimintaa voidaan kehittää hallitusti. Jos esimerkiksi yrityksen tuote tai palvelu on uniikki, voidaan sen hinnoittelua johtaa taloushallinnon tuottaman laskentatiedon perusteella.

Tuotamme taloushallinnon raportit räätälöidysti asiakkaidemme tarpeiden mukaan. Käyttämämme ohjelmistot tukevat kustannuspaikka- ja projektilaskentaa. Käymme kaikkien asiakkaidemme kanssa tilinpäätökset läpi, ja pyrimme auttamaan yrittäjiä tunnistamaan yritystensä keskeisimpiä kehityskohteita.