Yritysjärjestelyt ja -verotus

Kehitä yrityksesi rakennetta

Oletko koskaan miettinyt onko yritysrakenteesi optimaalinen, pitäisikö yritysmuotoa vaihtaa, eriyttää omaisuutta eri yhtiöihin tai onko veroasteesi yrittäjänä optimaalinen? Yrittäjä ei välttämättä ehdi seurata lainsäädännön kehitystä – meidän mielestämme on tilitoimiston tehtävä tarjota yrittäjälle uusia yritystoiminnan rakenneratkaisuja.

Palvelemme vankalla asiantuntemuksella

Asiantuntijapalveluistamme vastaa KTM Riku Salomaa oman yrityksensä Acco Consulting Oy:n kautta. Hänellä on laaja ja pitkäaikainen kokemus yrityskaupoista, sukupolvenvaihdoksista, rahoituksesta ja verotuksesta.

Palvelumme kattaa yrityskauppa- ja sukupolvenvaihdosprosessin suunnittelusta toteutukseen – prosessin käynnistäminen kannattaa aloittaa jo useita vuosia ennen lopullista luopumispäätöstä.

Verotehokas yritys

Yritystoiminnan kehittäminen edellyttää usein myös yritysrakenteen kehittämistä. Sopivalla yhtiömuodolla ja yritysjärjestelykeinoja hyödyntämälllä yritys voi lainsäädännön puitteissa varmistaa varojensa optimaalisen käytön toimintansa kehittämiseen.

Olemme toteuttaneet kymmeniä yhtiömuodon muutoksia sekä liiketoiminnan uudelleenjärjestelyjä, kuten jakautumisia, sulautumisia, liiketoimintasiirtoja ja osakevaihtoja. Haemme asiakkaamme lukuun verottajaa sitovan ennakkoratkaisun, mikä mahdollistaa järjestelyn vaikutusten tarkan ennakoinnin.

Yrityksen myynti

Olemme rakentaneet yrityskauppaan valmistautuville asiakasyrityksillemme palvelupolun, joka tähtää yrityksen arvon kohottamiseen ja varmistaa kohdeyrityksen kannalta parhaan mahdollisen myyntiprosessin.

Yrityksen arvonmäärityksen keskeisiä tekijöitä ovat sen:

  • liiketaloudellinen kehitys
  • rahoitusasema ja resurssit
  • asema markkinoilla
  • dokumentointi.

Pyrimme avustamaan asiakasyrityksiämme liiketalouden raportoinnin kehittämisessä, käyttöpääoman optimoinnissa sekä verotuksen ja talouden dokumentoinnissa.

Tavoitteenamme on, että ostajaehdokas voi toteuttaa tehokkaan ja oikeaan tietoon perustuvan verotuksellisen ja taloudellisen tarkastuksen (due diligence -tarkastus), mikä lisää ostajan luottamusta yritystä ja sen myyjää kohtaan.

Kokemuksemme mukaan yrityskauppaprosessissa keskeiseen rooliin nousee myyjän ja muiden avainhenkilöiden roolitus. Pyrimme aktiivisesti varmistamaan sen, että yrityskauppaan valmistautuva asiakkaamme dokumentoi keskeiset liiketoimintaansa liittyvät prosessit sekä nk. hiljaista liiketoimintatietoa.

Tarvittaessa avustamme kaupan osapuolia yrityskauppaprosessin eri vaiheissa.

Sukupolvenvaihdos

Olemme toteuttaneet yli sata sukupolvenvaihdosta, ja käymme säännöllisesti yrityksen omistajuuteen liittyviä keskusteluja asiakasyritystemme johdon ja omistajien kanssa.

Pyrimme tukemaan sitä, että perheen sisällä käynnistetään hyvissä ajoin keskustelu siitä, kuka yritystä aikanaan jatkaa. Verotuksen ohella keskeistä sukupolvenvaihdoksessa on henkilöstön ja asiakkaiden hallittu valmistaminen muutokseen.

Perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain säännökset mahdollistavat usein täysin verovapaan sukupolvenvaihdosluovutuksen. Verohallinnolta on mahdollista pyytää sitova ennakkoratkaisu, mikä varmistaa luopujan ja jatkajan yöunet.

Verotuksellisesti optimaalisin ratkaisu saavutetaan monivaiheisella ja useammalle vuodelle jakautuvalla toteutuksella.

Olemme yrittäjän apuna kaikissa yrittämisen vaiheissa

Yrityksen perustajan tai ostajan tukena

Vahvalle ja vakaalle polulle asiantuntijamme tuella

Yrityksen toiminnan kehittämisessä

Oikein tulkitusta raportoinnista vahvistusta tuottavaan päätöksentekoon

Yritystä myytäessä tai sukupolvenvaihdoksessa

Tavoitteena tuloksellinen myynti ja kaikkien osapuolien tyytyväisyys