Ajankohtaista

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisäverovähennykset

Vuoden 2023 alusta on tullut voimaan lisävähennykset, jotka on mahdollista saada yrityksen tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Lisävähennykset soveltuvat hyvin myös pienille yhtiöille yhtiömuodosta riippumatta.

Vähennyksen edellytykset

Vähennyksen voi saada vain yhtiön omaan toimintaan liittyvistä T&K-menoista. T&K-toiminnan on tuotava markkinoille jotain uutta

  • Täysin uusi palvelu, tuote tai prosessi
  • Olennaisesti parempi palvelu, tuote tai prosessi

Olemassa olevien järjestelmien/prosessien tutkiminen ja käyttöönotto eivät täytä lain edellytyksiä.

Vähennykseen oikeuttavia kuluja:

  • Hankkeeseen kohdistuvat yhtiön omat bruttopalkat ilman sivukuluja
  • Hankkeeseen kohdistuvat ulkopuoliselta taholta ostetut palvelut

Yleisen lisävähennyksen määrät

Yleisen lisävähennyksen määrä on 50 % lain tarkoittamista T&K-menoista. Yleisen lisävähennyksen vähimmäismääräverovuonna on 5 000,00 euroa, joten vähennyksen voi saada 10 000,00 euron tutkimus- ja kehittämismenojen perusteella. Maksimivähennys on 500 000,00 euroa, jolloin hyväksyttävien menojen maksimi on 1 000 000,00 euroa. Lisävähennys mahdollistaa siis verotuksessa 1,5 -kertaisen vähennyksen tuloverotuksessa kirjanpitoon nähden. Eli yksinkertaistettuna jos kirjanpidossa kirjataan kuluksi 10 000,00 euron kulu, saa siitä vähentää tuloverotuksessa 15 000,00 euroa.

Ylimääräisen lisävähennyksen määrät

Yleisen lisävähennyksen lisäksi on mahdollista saada myös ylimääräinen lisävähennys, joka on ensimmäisen kerran haettavissa vuonna 2024. Ylimääräinen lisävähennys vaatii vertailuvuoden, eli esimerkiksi jos vuonna 2023 on saatu lisävähennys, on vuonna 2024 mahdollista saada siihen lisävähennys. Se perustuu tutkimus- ja kehittämismenojen lisääntymiseen edellisestä vuodesta. Ylimääräisen lisävähennyksen määrä on 45 % verovuoden ja tätä edeltävän verovuoden kaikkien vähennykseen oikeuttavien tutkimus- ja kehittämismenojen erotuksesta. Vähimmäismäärää ei ylimääräisellä lisävähennyksellä ole, mutta enimmäismäärä verovuonna on 500 000,00 euroa. Täyden vähennyksen saaminen tarkoittaa siis 1 11 111,00 euron suuruisia menoja.

Päätös ja vastuu vähennyksen hakemisesta on yhtiöllä, mutta taloushallinnon asiantuntijasi auttaa sinua

  • Ota yhteyttä taloushallinnon asiantuntijaasi, niin keskustellaan yhdessä, voisiko yhtiösi hyötyä vähennyksestä
  • Autamme dokumentoinnissa sekä veroilmoituksen liitteen laatimisessa

Lisätietoa sekä ohjeita: